HERZ -TS-90-V 1/2

0
30,10.
  , 28*1,5. .
. , , . , , , , . . , -.
. !